Kontaktování přes telefon nebo email v ranních a dopoledních hodinách.Děkuji za pochopení
Červenec 17, 2019
DO ČEKÁRNY A ORDINACE NESMÍ NIKDO S NACHLAZENÍM , CHŘIPKOVÝMI PŘÍZNAKY APOD ! PROSÍM V TĚCHTO PŘÍPADECH O KONTAKTOVÁNÍ POUZE ELEKTRONICKY, TELEFONICKY, NELZE OSOBNĚ DĚKUJI
Březen 11, 2020

koronavir

DO ČEKÁRNY   A ORDINACE NESMÍ NIKDO S NACHLAZENÍM , CHŘIPKOVÝMI PŘÍZNAKY APOD ! PROSÍM V TĚCHTO PŘÍPADECH O KONTAKTOVÁNÍ POUZE ELEKTRONICKY, TELEFONICKY, NELZE OSOBNĚ DĚKUJI

Informace o správném postupu
při podezření na nákazu koronavirem
Dle doporučení MZ je v zájmu
omezení rizika šíření nemoci důležité dodržet následující postup:
K snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na
onemocnění Covid19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické
zařízení!
1) Osoba, která se vrátila ze zahraničí a má třeba i jen nevelké příznaky
onemocnění dýchacích cest, zůstane doma a zavolá na níže uvedenou
infolinku, kde obdrží veškeré informace, jak dále postupovat.
Středočeský kraj – hygienická stanice tel. číslo 771 137 070 nebo 736 521 357
 Státní zdravotní ústav 724810106 nebo 725191367.


2) Osoba s příznaky onemocnění dýchacích cest, a to i bez předchozího pobytu
v rizikové oblasti, bude telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře,
nebo výše uvedená telefonní čísla, ev. může být vystavena PN.

3) Osoba bez příznaků onemocnění, která přicestovala ze zahraničí zavolá svému praktickému lékaři nebo přímo na výše
uvedená telefonní čísla. Do obdržení instrukcí se vyvaruje cestování či návštěvy
zdravotních zařízení. Pokud bude potřeba, bude vystavena dočasná pracovní
neschopnost ev. se podrobí karanténě v domácím prostředí.
4) Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy aby odložili
návštěvu ordinace a telefonicky nebo elektronicky žádali o vystavení eReceptu.
Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny:
Časté mytí rukou a používání desinfekce, v případě rýmy a kašle používat
jednorázové kapesníky. Nepodléhat davové panice.