Prohlídka na žádost zaměstnavatele – 300 Kč

Výpis z dokumentace ( vč. možnosti elektronického zaslání na email) – 300 Kč

Prohlídka pro vydání či rozšíření řidičského průkazu – 300 Kč

Prohlídka pro prodloužení řidičského průkazu po dovršení věku 65ti let – 100 Kč

Prohlídka pro vydání, rozšíření či prodloužení zbrojního průkazu – 300 Kč

Prohlídka pro potvrzení způsobilosti ke sportovní činnosti – 300 Kč

Prohlídka pro vystavení zdravotního průkazu v potravinářství – 300 Kč

Prohlídka pro potvrzení přihlášky ke studiu na vysoké škole – zdarma

Předoperační vyšetření na žádost pacienta – plastické a kosmetické operace, lázně hrazené pacientem – od 1000 Kč(cena nezahrnuje platbu za laboratorní vyšetření )

Vyplnění komerčního formuláře (pojistka, bolestné, oznámení úrazu) – dle rozsahu a času, 200-600 Kč

Test na okultní krvácení na žádost pacienta – 300 Kč

Test CRP kapky krve z prstu k odlišení virové či bakteriální infekce na žádost pacienta s konzultací výsledku – 200 Kč

Zjištění hladiny cukru v krvi registrovaných pacientů s indikací lékaře a s konzultací výsledku – zdarma

Zjištění hladiny cukru v krvi na žádost pacienta s konzultací výsledku – 100 Kč

Aplikace injekce – 100 Kč

Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez zdravotní indikace – dle ceníku laboratoře + 250 Kč

Sumace lázeňského návrhu – 250 Kč

Kopie dokumentace – 5 Kč za stránku + 200 Kč

Kopie zpráv – 5 Kč za stránku

Aplikace vlastní očkovací látky nehrazené pojišťovnou – 200 Kč

Rozsah laboratorních vyšetření v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře dle vyhlášky:

POUZE!!! vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů (při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku) a vyšetření glykemie (rovněž při první všeobecné preventivní prohlídce, poté ve 30 letech a pak od 40 let věku ve dvouletých intervalech). Opět to znamená, že např. u pacienta nad 40 let, který je dispenzarizován a pravidelně vyšetřován jako diabetik, není nutné dělat vyšetření glykémie při každé preventivní prohlídce u praktického lékaře. Novinkou zařazenou do preventivních prohlídek od října 2016 je vyšetření týkající se funkce ledvin (laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace). Má se provádět ve čtyřletých intervalech u pacientů od 50 let věku, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi.

POKUD NENÍ SPLNĚNÁ ZDRAVOTNÍ INDIKACE K LABORATORNÍM VYŠETŘENÍM, PACIENT SI LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ MIMO PREVENCI (VIZ. OBSAH PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY) HRADÍ SÁM!!!

Pro zajímavost dávam odkaz na ceny laboratorních vyšetření:

Třeba Borelióza na vlastní žádost – 5 121 Kč

https://www.synlab.cz/media/files/filesgroup/18094tm_synlab_cenik_serologie_102018_01.pdf